Wsparcie-COVID

DOTACJE NA KAPITAŁ OBROTOWY

Rodan Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje „Wniosek o dotację na kapitał obrotowy” w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, dofinansowany ze środków Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

Cel projektu: Pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Nr umowy: POIR.03.04.00-04-0135/20-00

Wartość projektu: 269 109,48 zł

Wartość dofinansowania UE: 269 109,48  zł

Beneficjent: Rodan Sp. z o.o.